Criterii de evaluare - Pachetul Universal:

Nr.
crt.
Denumire
1.
ABATERI DE LA POLITICA COMERCIALĂ A COMPANIEI
2.
ABILITĂŢI DE COORDONARE
3.
ABILITĂŢI DE FORMATOR
4.
ABILITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
5.
ABILITĂŢI DE PREZENTARE SCRISĂ
6.
ABILITĂŢI DE TEHNOREDACTARE
7.
ABILITĂŢI DE VÂNZARE
8.
ABILITĂŢI NUMERICE
9.
ABILITĂŢI TEHNICE ÎN DOMENIU
10.
ADERARE LA VALORILE COMPANIEI
11.
ANALIZA CAUZELOR PROBLEMEI
12.
APLICAREA INFORMAŢIILOR ŞI ABILITĂŢILOR DEZVOLTATE ÎN URMA INSTRUIRII
13.
APRECIEREA TRAINING-ULUI/CURSULUI DE CĂTRE PARTICIPANŢI
14.
APTITUDINI FIZICE
15.
ARHIVAREA INFORMAŢIEI
16.
ASCULTARE
17.
ASERTIVITATE
18.
ATENŢIE DISTRIBUTIVĂ
19.
ATENŢIE LA DETALII
20.
AUTOCONTROL
21.
AUTOCUNOAŞTERE
22.
CALITATE
23.
CAPACITATE DE ANALIZĂ
24.
CAPACITATE DE EVALUARE
25.
CAPACITATE DE SINTEZĂ
26.
CAPACITATE DECIZIONALĂ
27.
CIFRA DE AFACERI
28.
COACHING
29.
COLABORARE
30.
COMUNICARE NONVERBALĂ
31.
COMUNICARE VERBALĂ
32.
CONCEPEREA UNEI PREZENTĂRI PUBLICE
33.
CONDUCEREA ŞEDINŢELOR
34.
CONFIDENŢIALITATE
35.
CONSECVENŢĂ
36.
CONTROL
37.
CREATIVITATE
38.
CREŞTERE SPAŢIU DE EXPUNERE
39.
CUNOAŞTEREA UNEI LIMBI STRĂINE
40.
DELEGARE
41.
DESCHIDERE LA NOU
42.
DISCIPLINĂ
43.
DISPONIBILITATE LA DEPLASĂRI
44.
DISPONIBILITATE LA PROGRAM PRELUNGIT
45.
DISPONIBILITATE PENTRU MUNCĂ DE TEREN
46.
EFICIENŢA NEGOCIERII
47.
EFICIENŢĂ DECIZIONALĂ
48.
E-MAIL ETIQUETTE
49.
FEEDBACK CONSTRUCTIV/FEEDBACK POZITIV
50.
FLEXIBILITATE
51.
FLUX INFORMAŢIONAL
52.
FRECVENŢĂ ABATERI FAŢĂ DE REGISTRUL DE CASĂ
53.
FRECVENŢĂ FLUX NUMERAR NEGATIV
54.
FRECVENŢĂ OOS (Out Of Stock)
55.
GÂNDIRE POZITIVĂ
56.
GÂNDIRE STRATEGICĂ
57.
GENERARE DE ALTERNATIVE
58.
GESTIUNEA EFICIENTĂ A STOCURILOR
59.
IDENTIFICAREA PROBLEMELOR
60.
IMPLICARE
61.
INDEPENDENŢĂ
62.
INIŢIATIVĂ
63.
INOVAŢIE
64.
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE A MAŞINILOR
65.
INTELIGENŢĂ EMOŢIONALĂ
66.
ÎMPUTERNICIRE
67.
LEADERSHIP
68.
MANAGEMENT PRIN OBIECTIVE
69.
MANAGEMENTUL CONFLICTELOR
70.
MANAGEMENTUL ECHIPEI
71.
MANAGEMENTUL RELAŢIEI CU CLIENŢII
72.
MANAGEMENTUL RELAŢIEI CU FURNIZORII
73.
MANAGEMENTUL RISCULUI
74.
MANAGEMENTUL STRESULUI
75.
MOTIVAREA CELORLALŢI
76.
NEVOIE DE FEEDBACK
77.
NIVEL DE CUNOŞTINŢE ÎN DOMENIU
78.
NIVEL SATISFACŢIE PROFESIONALĂ
79.
NORME DE PROTECŢIA MUNCII / PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR / PROTECŢIA MEDIULUI
80.
NUMĂR ABATERI DISCIPLINARE
81.
NUMĂR ACCIDENTE DE MUNCĂ
82.
NUMĂR ACCIDENTE DIN VINA ŞOFERULUI
83.
NUMĂR AVIZE DEPĂŞITE CA TERMEN DE VALABILITATE
84.
NUMĂR COMENZI
85.
NUMĂR COMENZI NELIVRATE
86.
NUMĂR CONCEPTE NOI
87.
NUMĂR CONTRACTE SEMNATE
88.
NUMĂR DE CLIENŢI ACTIVI
89.
NUMĂR DE CLIENŢI NOI
90.
NUMĂR DE UNITĂŢI
91.
NUMĂR DEFECTĂRI VEHICULE/UTILAJE DIN CAUZA MANEVRĂRII DEFECTUOASE
92.
NUMĂR DEFECŢIUNI CAUZATE DE SUPRA-CAPACITAREA UTILAJELOR
93.
NUMĂR DOCUMENTE NECOMPLETATE CORESPUNZĂTOR
94.
NUMĂR ERORI
95.
NUMĂR ERORI NEIDENTIFICATE
96.
NUMĂR FACTURI NEÎNCASATE
97.
NUMĂR FIRME CONCURENTE ANALIZATE
98.
NUMĂR FURNIZORI CONTACTAŢI
99.
NUMĂR INOVAŢII
100.
NUMĂR INSTRUIRI ORGANIZATE
101.
NUMĂR ÎNTÂRZIERI LA PROGRAM
102.
NUMĂR KILOMETRI PARCURŞI
103.
NUMĂR LIVRĂRI
104.
NUMĂR MATERIALE DE PROMOVARE AMPLASATE
105.
NUMĂR MATERIALE NEETICHETATE
106.
NUMĂR MATERIALE PUBLICITARE PROIECTATE
107.
NUMĂR OFERTE PUBLICITARE ANALIZATE
108.
NUMĂR ORE ABSENTATE
109.
NUMĂR ORE SUPLIMENTARE
110.
NUMĂR PALEŢI/NAVETE NERECUPERATE/DETERIORATE
111.
NUMĂR POLIŢE DE ASIGURARE
112.
NUMĂR PROBLEME NEREZOLVATE/NEREMEDIATE
113.
NUMĂR PRODUSE LISTATE
114.
NUMĂR PROIECTE/LUCRĂRI CU ABATERI PLANIFICAT VS. REALIZAT
115.
NUMĂR PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A ACTIVITĂŢII
116.
NUMĂR REBUTURI
117.
NUMĂR RECLAMAŢII DIN PARTEA CLIENTULUI
118.
NUMĂR REMEDIERI
119.
NUMĂR RETURURI MARFĂ
120.
NUMĂR VERIFICĂRI PRIN SONDAJ
121.
NUMĂR VIZITE DE TEREN
122.
OPERARE PC
123.
ORGANIZARE
124.
ORIENTARE CĂTRE AUTODEZVOLTARE
125.
PĂSTRAREA CURĂŢENIEI LA LOCUL DE MUNCĂ
126.
PERSEVERENŢĂ
127.
PLANIFICARE
128.
PLANURI DE MĂSURI
129.
POLITICĂ ORGANIZAŢIONALĂ
130.
PREGĂTIREA NEGOCIERII
131.
PREOCUPAREA PENTRU ASPECTUL EXTERIOR
132.
PREOCUPAREA PENTRU ASPECTUL EXTERIOR
133.
PROACTIVITATE
134.
PROCEDURI DE LUCRU/DE VERIFICARE
135.
PROCENT ABATERE STOC FAPTIC - STOC SCRIPTIC
136.
PROCENT CREŞTERE CLIENŢI NOI
137.
PROCENT DE DEPĂŞIRE A BUGETULUI DE CHELTUIELI
138.
PROCENT DE RESPECTARE A TERMENELOR
139.
PROCENT DEPĂŞIRI MINUTE ALOCATE PE TELEFON
140.
PROCENT FLUCTUAŢIE DE PERSONAL ÎN DEPARTAMENT
141.
PROCENT IMPLEMENTARE MATRICE DE INSTRUIRE
142.
PROCENT LIVRĂRI ÎN TERMEN
143.
PROCENT MĂSURI DISCIPLINARE
144.
PROCENT PROMOŢII IMPLEMENTATE CU SUCCES
145.
PROCENT REALIZARE OBIECTIVE
146.
PROCENT REALIZARE TARGET
147.
PROCENT RECLAMAŢII SOLUŢIONATE
148.
PROCENT SUCCES SELECŢIE
149.
PROCENTUL DE REUŞITĂ A PROIECTELOR DE LANSARE PENTRU PRODUSE NOI
150.
PRODUCTIVITATE
151.
PROFIT
152.
PUTERE DE CONVINGERE
153.
RECRUTARE
154.
RESPECTAREA PRINCIPIILOR DE DEPOZITARE
155.
RESPONSABILITATE
156.
REZISTENŢĂ LA RUTINĂ
157.
ROI
158.
SELECŢIE
159.
SPIRIT DE ECHIPĂ
160.
STRATEGII ÎN NEGOCIERE
161.
SUSŢINEREA UNEI PREZENTĂRI PUBLICE
162.
TACT ŞI DIPLOMAŢIE
163.
TEHNICI DE PLANIFICARE ŞI ORGANIZARE
164.
TIMPUL DE REMEDIERE A ÎNTÂRZIERILOR
165.
TOLERANŢĂ LA AMBIGUITATE
166.
UTILIZAREA MIJLOACELOR DE PREZENTARE PUBLICĂ
167.
UTILIZAREA TEHNICILOR DE REZOLVARE A PROBLEMELOR
168.
VALOARE ADAOS COMERCIAL
169.
VALOARE BENEFICIU
170.
VALOARE DATORII COMERCIALE RESTANTE
171.
VALOARE DATORII RESTANTE LA BUGET
172.
VALOARE DISCOUNT
173.
VALOARE FACTURI NEÎNCASATE
174.
VALOARE MARFĂ DETERIORATĂ
175.
VALOARE MARFĂ EXPIRATĂ
176.
VALOARE POLIŢE DE ASIGURARE
177.
VALOARE SUPRA-PRODUCŢIE
178.
VALOARE SUPRA-STOC
179.
VERIFICAREA INFORMAŢIILOR
180.
VITEZĂ DE LUCRU
181.
VIZIUNE GLOBALĂ